شرکت کیان آب شرق (کیانکو) به عنوان شرکتی با زمینه کاری پیمانکاری طرحها و پروژه های عمرانی، با هدف جلب رضایت کارفرمایان محترم و بهبود مستمر در اثر  بخشی سیستم مدیریت کیفیت، نظام کیفیت خود  را بر اساس الزامات سیستم های مدیریت کیفیت عمومی، مدیریت مسوولیتها و پروژه های اجتماعی، مدیریت کیفیت زیست محیطی، مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت فردی و شغلی، مدیریت ایمنی و بهداشت کاری ، مبتنی بر استانداردهای بین المللی به شرح ذیل اعلام می دارد:

 

  • جلب رضایت مشتریان (کارفرمایان) از طریق درک و تامین الزامات مربوط  به خدمات و نیازهای کمی و کیفی مورد نظر.
  • اشاعه فرهنگ کار با کیفیت، ارتقاء سطح دانش و مهارت نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه شرکت، از طریق آموزش و ایجاد محیط ایمن و مناسب کاری.
  • تلاش گروهی برای صرفه جویی در منابع و کاهش ضایعات، از طریق  افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت.
  • اصلاح روش های مدیریتی و خدماتی  شرکت، در جهت افزایش سطح کیفی خدمات  و افزایش بهره وری.
  • تلاش گروهی برای کار ایمن و متناسب با الزامات زیست محیطی.
  • حمایت از پروژه های کاربردی در جهت اهداف اصلی شرکت و تقویت ارتباط  با دانشگاه بویژه از طریق حمایت از پایان نامه های دانشجوئی.
  • پشتیبانی مناسب از واحدهای اجرائی شرکت جهت تحقق اهداف سازمانی.

مسئولیت اصلی سیستم مدیریت کیفیت بر عهده مدیران عامل بوده و نماینده مدیریت، مسئول حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ کارایی و پویایی سیستم و ارایه گزارش به مدیران عامل می باشد. پشتیبان ما در تحقق اهداف شرکت، کارکنان دلسوز، متعهد و آموزش دیده  هستند. ما به نظرات کارکنان خود احترام می گذاریم و آنان را در تصمیم گیری های شرکت سهیم می داریم. خواسته های تصریح شده در این خط مشی باید توسط کارکنان مطالعه و درک گردد و در تمامی سطوح شرکت لازم الاجرا  می باشد.

مجموعه مدیران شرکت با اعتقاد کامل به اینکه اهداف فوق صرفا با همفکری و تلاش علمی و عملی کارکنان قابل دسترس خواهد بود تمامی تلاش خود را برای ایجاد همدلی و هم افزائی پتانسیل نیروی انسانی شرکت به خرج می دهند تا شرکت در راه اعتلای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدمهای موثرتری بردارد.