دفتر مرکزی:

مشهد مقدس بلوار وکیل آباد – بلوار لادن بین لادن ۱۶ و ۱۸ پلاک ۶۰ واحد ۲

تلفن های تماس:

۳۸۶۵۲۴۷۵ (۰۵۱) – ۳۸۳۳۷۰۲۵ (۰۵۱) – ۰۹۱۵۵۷۷۵۰۹۰

فکس:

۳۸۳۳۷۰۲۶  (۰۵۱)

E-mail:info@kianco.ir